دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی جرج ایچ دابلیو بوش

جرج ایچ دابلیو بوش (George H.W. Bush) که حرفه ی وی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا پیشین است ، گروه شخصیتی isfj میباشد .


isfj
جرج ایچ دابلیو بوش متولد آمریکا و گروه شخصیتی isfj است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج isfj