دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی توماس جفرسون

توماس جفرسون (Thomas Jefferson) که حرفه ی وی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا پیشین است ، گروه شخصیتی infj میباشد .


infj
توماس جفرسون متولد آمریکا و گروه شخصیتی infj است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج infj