دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی جی.کی. رولینگ

جی.کی. رولینگ (J.K. Rowling) که حرفه ی وی رمان نویس است ، گروه شخصیتی infp میباشد .


infp
جی.کی. رولینگ متولد بریتانیا و گروه شخصیتی infp است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج infp