دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی آلن الکساندر میلن

آلن الکساندر میلن (A. A. Milne) که حرفه ی وی نویسنده است ، گروه شخصیتی infp میباشد .


infp
آلن الکساندر میلن متولد بریتانیا و گروه شخصیتی infp است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج infp