دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی جان کری

جان کری (John Kerry) که حرفه ی وی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا پیشین است ، گروه شخصیتی infp میباشد .


infp
جان کری متولد آمریکا و گروه شخصیتی infp است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج infp