دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی سی. اس. لوئیس

سی. اس. لوئیس (C.S. Lewis) که حرفه ی وی نویسنده است ، گروه شخصیتی infp میباشد .


infp
سی. اس. لوئیس متولد بریتانیا و گروه شخصیتی infp است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج infp