دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی جری ساینفلد

جری ساینفلد (Jerry Seinfeld) که حرفه ی وی تهیه‌کنندهٔ تلویزیونی است ، گروه شخصیتی enfp میباشد .


enfp
جری ساینفلد متولد آمریکا و گروه شخصیتی enfp است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج enfp