دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی هانتر اس. تامپسون

هانتر اس. تامپسون (Hunter S. Thompson) که حرفه ی وی خواننده است ، گروه شخصیتی enfp میباشد .


enfp
هانتر اس. تامپسون متولد آمریکا و گروه شخصیتی enfp است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج enfp