دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی فرانسیس فورد کوپولا

فرانسیس فورد کوپولا (Francis Ford Coppola) که حرفه ی وی کارگردان سینما است ، گروه شخصیتی intj میباشد .


intj
فرانسیس فورد کوپولا متولد آمریکا و گروه شخصیتی intj است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج intj