دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی جان مینارد کینز

جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) که حرفه ی وی نامشخص است ، گروه شخصیتی intj میباشد .


intj
جان مینارد کینز متولد بریتانیا و گروه شخصیتی intj است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج intj