دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

اوقات فراغت esfj

اوقات فراغت esfj

ESFJها زندگی بسیار شلوغ و پُری دارند. آنها میزبانان بسیار خوبی هستند و دوست دارند دیگران احساس خوبی پیدا کنند. برنامه های میهمانیهای آنها به خوبی برنامه ریزی شده است. ESFJها زمان و انرژی خود را صرف سازمانهای اجتماعی مورد احترام خود می کنند. صرف وقت با دوستان و افراد خانواده برای آنان بسیار مهم است.
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی esfj انجمن گفتگو esfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی esfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجesfj
9