دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری estj

نقاط قوت كاری estj


تعهد کاری بالا
اخلاق کاری
داشتن چشم اندازهای واقع بینانه
توجه به نتایج
توجه به اهداف سازمان
دقت و توجه زیاد و تمایل به انجام درست کارها
تمایل به پیروی از رویه ها و مقررات
توجه زیاد به کارایی و کارآمدی و توان تشخیص فعالیتهای ناکارآمد
مهارتهای سازمانی
توانایی تصمیم گیری منطقی
توانایی کار در ساختارهای سنتی
مسؤولیت پذیری زیاد

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی estj انجمن گفتگو estj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی estj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجestj
86