دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی estj

صفات کلیدی estj

عملگرا
واقع بین
مصمم
قاطع
مسؤولیت پذیر
سختکوش
خوش قول
وقت شناس
منظم
ساخت یافته
اجتماعی
منطقی
سنتی
رهبر
وفادار
معقول
واقع بین
مطمئن
صریح
منتقد
هدفمند
نتیجه گرا
کارآمد
با کفایت
قابل اعتماد
فداکار
از خود گذشته
متعهد
پرحرف
هدایتگر
سخت گیر
ثابت قدم
جزئی نگر
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی estj انجمن گفتگو estj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی estj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجestj
81