دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط ضعف كاری estp

نقاط ضعف كاری estp


عدم علاقه به جزئیات کارهای اداری
عدم علاقه به رویه ها و مقررات فراوان و محیط سازمان یافته
عدم توجه كافی به احساسات دیگران
نداشتن آینده نگری و توجه نكردن به فرصتهای موجود در آن
دشواری در بعضی از تصمیم گیری ها
عدم علاقه به كاركردن به تنهایی به خصوص برای زمانی طولانی
دشواری در تمام كردن كارها در وقت تعیین شده
عدم علاقه به هدف گذاری بلندمدت
عدم علاقه به تدارک و برنامه ریزی قبل از انجام کار

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی estp انجمن گفتگو estp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی estp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجestp
77