دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری estp

نقاط قوت كاری estp


توانایی سازگاری با شرایط جدید
توانایی مشاهده و حافظه قوی برای حفظ اطلاعات
لذت بردن از انجام پروژه های جدید
توانایی خوشایند کردن کار و محیط کاری
ریسک پذیری بالا
پذیرفتن تفاوتها و توانایی هم جهت شدن با دیگران

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی estp انجمن گفتگو estp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی estp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجestp
76