دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار estp

در محل کار estp


مبتکر، پر مایه و عملگراهستند. دوست دارند با حقایق روبرو شوند و به شدت نتیجه گرا هستند.
در برخورد با مسائل از منطق استفاده می کنند.
می توانند حقایق مختلفی را درک و آنها را به یاد بیاورند.
از این که در آخرین لحظه کارها را انجام دهند لذت می برند.
زیر فشار بسیار خونسرد هستند.
می توانند موقعیتهای پر فشار را نرم و ملایم بکنند.
رفتاری محکم دارند. دنبال موفقیت و شناخت می گردند.
رقابت جو هستند و در بحرانها و گرفتاریها به هیجان می آیند.
تنها در صورتی مطابق مقررات رفتار می کنند که بتوانند به خواسته های خود برسند.
متقاعد کننده هستند و خودشان را به سرعت بالا می کشند.
اغلب چند پروژه را با هم انجام می دهند.
از مشاغل پر انرژی و پر استرس لذت می برند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی estp انجمن گفتگو estp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی estp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجestp
75