دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

روابط با دیگران estp

روابط با دیگران estp


مستقل هستند و آزادی را دوست دارند. دوست ندارند کنترل شوند.
زیر فشار به سادگی احساس می کنند که گیر افتاده اند.
همیشه مترصد ماجراها و تجربه های جدید هستند.
خوشبین بوده و وقت زیادی را صرف نگرانی و تاسف نمی کنند.
آشنایان زیادی دارند و با گروههای مختلف مردم به خوبی کنار می آیند.
علاقه چندانی به پرداختن به مباحث عاطفی و میان فردی ندارند.
دوست دارند شرکای زندگی بالقوه خود را تحت تاثیر جاذبه، موفقیت و توانمندی خود قرار دهند.
در زمینه های مادی بسیار سخاوتمند هستند، اما ممکن است کارهای مشخصی که برای ایجاد صمیمیت لازم است را فراموش کنند.
شادی و هیجان را به روابط خود می آورند.
تحت تاثیر تضاد و تعارض تحریک می شوند و به هیجان می آیند.
می توانند غیر قابل پیش بینی باشند. ممکن است عکس آنچه را که شما انتظار دارید، انجام دهند و لزومی برای توجیه رفتارشان احساس نکنند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی estp انجمن گفتگو estp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی estp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجestp
74