دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی estp

صفات کلیدی estp

ترغیب کننده
مشوق
مجاب کننده
عملگرا
واقع بین
انعطاف پذیر
سازگار
مقاوم
هدایتگر
تجربه گرا
منطقی
با انگیزه
اجتماعی
مردم دار
ریسک پذیر
پوست کلفت
پرشور و اشتیاق
مطمئن
صریح
دوستدار احساسات
بی خیال
هدفمند
نتیجه گرا
فعال
کنجکاو
پرانرژی
با نشاط
سرزنده
غیر رسمی
حلال مشکلات
شوخ طبع
خوش برخورد
صمیمی و دوستانه
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی estp انجمن گفتگو estp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی estp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجestp
71