دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

پیشنهادات infj

پیشنهادات infj


به زمانی که برای تنها بودن، در خیال فرو رفتن، بررسی تئوریها و خواندن و خلق کردن احتیاج دارید، احترام بگذارید.
نقطه نظرها، پنداره ها، احساسات و غنای درون خود را با نزدیکانتان سهیم شوید.
در ارتباط خود صریح و مستقیم باشید.
سعی کنید به دیگران زمانی که نیاز دارند، محبت کنید.
در اینکه به چه اندازه می توانید از دیگران قبولی و پذیرش بطلبید، واقع بین باشید.
بیش از اندازه، خود را تحلیل نکنید. احساسات خود را از طریق نوشتن یا صحبت کردن ابراز نمایید.
روحیه خود را گذرا در نظر بگیرید. بدانید که روحیه تان تغییر خواهد کرد.
بی جهت وقت خود را صرف جزئیات بیش از اندازه نکنید. تصمیم بگیرید چه کارهایی مفید است و چه فعالیت هایی را باید کنار بگذارید.
نخواهید که زندگی را کنترل کنید. بگذارید عالم هستی کار خودش را بکند.
از سرعت زندگی خود بکاهید. بیش از اندازه خودتان را تحت فشار قرار ندهید.
با کم و کاستهای زندگی کنار بیایید. امور را به شکلی که هستند بپذیرید و نخواهید که همه چیز براساس ایده آل شما باشد.
دوستانی را انتخاب کنید که نظرات شما را درک کنند و شما را تشویق کنند که خودتان باشید.
به نقاط قوت خود یعنی بینش فراوان، کمالگرایی، بکر بودن، خلاقیت، مهربانی، صمیمیت، حساسیت، وفاداری، سازمان یافتگی، نو آوری و قاطعیت. توجه داشته باشید.
رمز موفقیت یك INFJ توجه به جزئیات، انعطاف پذیر بودن و دست به کار شدن است.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی infj انجمن گفتگو infj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی infj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجinfj
70