دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری infj

نقاط قوت كاری infj


داشتن تمرکز و توجه کافی به پروژه هایی که برایشان جالب است
داشتن قاطعیت و مهارتهای سازمانی قوی
خلاقیت بالا
داشتن همدلی و توان پیش بینی نیازهای دیگران
داشتن دید جامع و همه جانبه نسبت به کارها و مسائل
توانایی درک مسائل پیچیده
علاقه فراوان به کمک به رشد و تعالی دیگران
میل به مولد بودن و رسیدن به اهداف خود
تعهد عمیق به کاری که به آن اعتقاد دارند

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی infj انجمن گفتگو infj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی infj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجinfj
66