دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار infj

در محل کار infj


به شدت بکر و خلاق هستند.
برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود کار می کنند. می خواهند ببینند که نقطه نظرهایشان صورت تحقق پیدا می کند و به کار بسته می شود.
می توانند از خود و دیگران به شدت متوقع باشند. اغلب کمال طلب هستند.
در دفاع از ارزشها و باورهای خود بسیار راسخ هستند.
از ایده آلها و هدفهایشان حمایت می کنند.
اغلب به رفاه مردم کمک می کنند.
ناکامیها را مسائلی می دانند که باید حل و فصل شوند.
در استفاده از کلمات بسیار دقیق هستند.
درباره مسائل به طور دقیق فکر می کنند. در تمرکز قوی هستند و از پرت شدن حواسشان خوششان نمی آید.
ترجیح می دهند در مکانهایی بی سر و صدا و سازمان یافته کار کنند.
خواهان تحسین و احترام هستند، اما دوست ندارند که توجه دیگران را به خود جلب کنند.
می توانند رهبرانی مجاب کننده و الهام بخش باشند.
دوست دارند اوقات خود را سازماندهی کنند و روی فرایند محصول کنترل داشته باشند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی infj انجمن گفتگو infj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی infj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجinfj
65