دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی infj

صفات کلیدی infj

رازدار
درون نگر
مهربان
متمرکز
همدل
مستقل
مصمم
قاطع
حساس
کمال گرا
حساس
تمایل به داشتن حریم خصوصی
دارای برنامه
با درک و فهم
از خود گذشته
دگرمحور
اهل نظریه و تئوری
غیر عملگرا
نجیب
آینده نگر
صلح طلب
مشوق
دلگرم کننده
پیچیده
هدف گرا
هدفمند
نتیجه گرا
شهودی
دارای شمّ قوی
منظم
ساخت یافته
احساساتی
ارزش گرا
خلاق
ساکت
آرام
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی infj انجمن گفتگو infj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی infj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجinfj
61