دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط ضعف كاری infp

نقاط ضعف كاری infp


عدم علاقه به انجام كارهای تكراری
عدم تمایل به انتقاد از دیگران
عدم علاقه به كار در شرایط رقابتی و تنش دار
عدم تمایل به كار در شرایط ساختار یافته و یا کار با افراد بیش از اندازه بی انعطاف
ایده آل گرا بودن و در نتیجه نداشتن واقع بینی كافی
بی علاقه به روشهای سنتی انجام كار
عدم تمایل به كار در حوزه های مغایر با ارزشهای خود
عدم توجه به تعیین اولویتها
نداشتن دید درست درباره مدت زمان لازم برای انجام كارها

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی infp انجمن گفتگو infp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی infp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجinfp
57