دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری infp

نقاط قوت كاری infp


کنجکاوی زیاد و توان دستیابی به اطلاعات مورد نیاز
توجه به نیازها و انگیزه های دیگران
خوب فکر کردن و اندیشیدن، غالبا در بیرون از مرزهای موجود
تعهد زیاد و عمیق کاری
توانایی کار فردی در صورت نیاز
داشتن دید جامع و کلی
توانایی تغییر مسیر و جهت کاری

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی infp انجمن گفتگو infp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی infp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجinfp
56