دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار infp

در محل کار infp


از مقررات، نظم، رویه، برنامه و سر وقت بودن خوششان نمی آید.
نیازی به این ندارند که ارزشهای خود را به دیگران تحمیل کنند. ترجیح می دهند که به آرامی نظراتشان را با دیگران در میان بگذارند و آنان را متقاعد سازند.
اغلب موفق و مصمم هستند و به روشی آرام برنامه های خود را دنبال می کنند.
اگر با گروهی باشند، می توانند رهبری آنها را به دست بگیرند.
در شرایط رقابت آمیز ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند.
به استقلال و خود مختاری بها می دهند. از پرت شدن حواس خود خوششان نمی آید. دوست دارند هر کاری را که می کنند، به نحو احسن انجام دهند.
می توانند صبورانه کارهای سنجیده انجام دهند.
می خواهند به خاطر کارشان مورد تشویق و تحسین قرار گیرند.
خودشان را با معیارهای سطح بالا مقایسه می کنند.
از جوانب مختلف به مسائل نگاه می کنند. ممکن است گاهی قاطعیت لازم را نداشته باشند، زیرا نمی دانند برای آنها چه چیزی اهمیت دارد.
اگر نتوانند اهداف خود را تحقق بخشند، ممکن است مایوس و دلسرد شوند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی infp انجمن گفتگو infp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی infp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجinfp
55