دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

روابط با دیگران infp

روابط با دیگران infp


به اصالت و عمق روابط بها می دهند.
وفادار و صمیمی هستند، نسبت به دوستان وافراد خانواده خود متعهدند.
محتاط و ملاحظه کار هستند و با گروههای کوچک تر به راحتی بیشتری کنار می آیند.
می توانند سرگرم کننده باشند.
از این توانایی برخوردارند که از دیگران مراقبت و آنها را تشویق و تایید کنند.
از کسانی که صرف وقت کنند تا رویاها، اهداف و الهامات آنها را درک کنند، تشکر و قدر دانی می کنند.
اغلب به این دلیل که هم می خواهند در خلوت با خود باشند و هم علاقمند به معاشرت با دیگران هستند، در تعارض هستند.
به دیگران علاقمند و پر توجهند، اما در مواقعی بی تفاوت به نظر می رسند.
یا در جریان کمک به دیگران غرق می شوند و یا در بحر تحقق بخشیدن به رویاهای خود فرو می روند.
اغلب تصمیم نهایی خود را با دیگران در میان می گذارند.
می توانند نسبت به محیط خود حساس باشند. صداهای بلند را دوست ندارند، زیرا حواسشان را پرت می کند.
شریکی را برای خود می خواهند که با ارزشها و هدفهای آنان سهیم باشد.
در متعهد شدن محتاط عمل می کنند، اما وقتی متعهد شدند، تعهدشان بلند مدت و پر دوام است.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی infp انجمن گفتگو infp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی infp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجinfp
54