دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی infp

صفات کلیدی infp

کمال گرا
درون نگر
آینده نگر
آسان گیر
مستقل
کنجکاو
صبور
متعهد
صمیمی
وفادار
مهربان
همدل
حساس
فهیم
هنرمند
محتاط
با ملاحظه
محافظه کار
خونگرم
اهل نظریه و تئوری
غیر عملگرا
دارای قوه تخیل قوی
خلاق
شهودی
دارای شمّ قوی
همدل
تمایل به داشتن حریم خصوصی
سازگار
انعطاف پذیر
صلح طلب
با بصیرت
دارای آگاهی درونی
از خود گذشته
دگرمحور
نجیب
آرام
كم صحبت
بی سروصدا
معناگرا
ارزش گرا
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی infp انجمن گفتگو infp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی infp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجinfp
51