دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

پیشنهادات enfj

پیشنهادات enfj


اصرار بر انجام همه کارها نداشته باشید. بعضی از کارها را بعدا هم می توانید انجام دهید و بعضی از کارها اصولا می توانند انجام نشوند.
سعی کنید از میزان استرس خود بکاهید و به آنچه تاکنون به آن رسیده اید رضایت بدهید.
آرامش داشتن را بیاموزید.
به این توجه کنید که چه فعالیت هایی برای شما لذت بخش تر هستند.
مراقب آرمان سازی بیش از اندازه دیگران باشید.
سعی کنید به تایید دیگران وابسته نشوید. به آنچه خودتان به آن بها می دهید بیشتر توجه کنید.
بیاموزید که با تعارضها روبرو شوید. به دلیل اینکه می خواهید در شرایط هماهنگی به سر ببرید، از روبرو شدن با مشکلات طفره نروید.
بیش از اندازه نگران خواسته های دیگران نباشید. بدانید که شما نمی توانید همه خواسته های دیگران را بر آورده کنید.
بیاموزید به همان اندازه که از دیگران حمایت می کنید از آنها حمایت بخواهید.
مراقب باشید که در صحبت کردن خود چاپلوسی نکنید.
بیاموزید که توصیه و نصیحت بپذیرید، تنها نصیحت نکنید.
زود هنگام تصمیم گیری نکنید.
به تفاوت احساسات واقعی خود و احساساتی که نشان می دهید توجه داشته باشید.
برای مهربانی، پشتکار، گرمی، حساسیت، خوش بینی، همدلی، رهبری و بینش و بصیرت خود ارزش قائل شوید.
رمز موفقیت یك ENFJ آرام بودن، رها کردن برخی کنترلها و شخصی نكردن مسائل است.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfj انجمن گفتگو enfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfj
50