دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری enfj

نقاط قوت كاری enfj


مهارت عالی در برقراری ارتباط و ارائه مطلب
رهبری جذاب
شور و اشتیاق و علاقه در جلب همکاری دیگران
مهارتهای سازمانی
علاقه به در نظر گرفتن چیزهای جدید
داشتن همدلی و توانایی شناسایی نیازهای دیگران
داشتن دید کلی نگر
دارای علایق متنوع
تعهد بالا در کاری که به آن معتقدند
تمایل به رسیدن به اهداف خود

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfj انجمن گفتگو enfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfj
46