دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار enfj

در محل کار enfj


جاه طلب هستند. دوست دارند برای رسیدن به خواسته هایشان تلاش کنند.
آگاه، منظم، هدف گرا و قاطع هستند و از دیگران هم همین انتظار را دارند.
خود را به خوبی ابراز می کنند. در حرف زدن راحت هستند.
خوب متوجه می شوند که دیگران چه احتیاجی دارند.
به نظرات مختلف احترام می گذارند. در ایجاد روحیه گروهی بسیار موفق هستند.
دوست دارند با اشخاص خلاق و پرانرژی کار کنند و درگیر کارهای متنوع شوند.
از سیاستها و رویه ها تا جایی که با ارزشها و نیازهای آنان منافات نداشته باشد، استفاده می کنند.
وقتی به مشکلی برخورد کنند، آن را به عنوان یک چالش جدید می پذیرند.
مشاغلی را ترجیح می دهند که ایده آلهای آنان را منعکس کند و به دیگران الهام و هماهنگی ببخشد.
دوست دارند اقدامات سریع انجام بدهند. اغلب در عجله و شتاب هستند و با کندی جریانات کار، صبر و قرارشان را از دست می دهند.
دوست دارند در شرایط کنترل باشند و در قبال پروژه های خودشان مسؤولانه عمل کنند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfj انجمن گفتگو enfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfj
45