دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

روابط با دیگران enfj

روابط با دیگران enfj


دوستانه، گرم و صمیمی هستند و دوست دارند دیگران را راضی کنند.
تلاش می کنند روابطی هماهنگ و تعاونی فراهم آورند.
دوستانی وفادار هستند.
می توانند شریک زندگی خود را آرمان سازی کنند و ناسازگاریها را فراموش کنند.
دوست دارند اشخاص مورد علاقه شان در بهترین حد خود ظاهر شوند.
دوست دارند با تحسین شدن، مورد احترام قرار گرفتن و تایید گردیدن از ارزش خود مطمئن شوند.
دوست ندارند بازخوردهای بد بدهند یا بگیرند.
اگر صحبت آنها مورد سوال و تردید قرار بگیرد ممکن است افسرده شوند.
بایدها و نباید های فراوانی دارند.
ممکن است نتوانند به راحتی با دنیای درون و احساسات خود کنار بیایند.
اغلب خود را مسؤول احساسات دیگران می دانند.
میان رسیدن به خواسته های خود و کمک به دیگران برای رسیدن به خواسته هایشان در تضاد هستند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfj انجمن گفتگو enfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfj
44