دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی enfj

صفات کلیدی enfj

مرشد
مربی
مهربان
خونگرم
همدل
عاطفی
احساساتی
مسؤولیت پذیر
فداکار
از خود گذشته
دگر محور
منظم
ساخت یافته
خلق و خوی ملایم
صبور
وفادار
کمال گرا
مثبت نگر
درون نگر
اجتماعی
مردم دار
نوع دوست
حمایتگر
مشوق
دلگرم کننده
اهل نظریه و تئوری
غیر عملگرا
پرشور و اشتیاق
مطمئن
صریح
بروز دهنده احساسات و هیجانات خود
پیچیده
تمایل به کار گروهی
کمک به دیگران
احساس مسؤولیت در قبال احساسات، نیازها و انگیزه های دیگران
کمک به کشف و رشد و شکوفایی استعدادهای درونی افراد
کمک به رشد فردی و جمعی دیگران
حساس به تحسین ها و انتقادات
توانایی زیاد در متقاعد کردن دیگران
کاریزماتیک
رهبری الهام بخش
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfj انجمن گفتگو enfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfj
41