دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

پیشنهادات enfp

پیشنهادات enfp


انرژیتان را با رفتن به جهات بیش از اندازه مختلف هدر ندهید.
محدودیتهای خود را بشناسید و آنها را بپذیرید.
وقتی کاری را شروع می کنید، آن را تمام کنید و بعد سر برنامه های جدید بروید.
اجازه ندهید برنامه های اجتماعی مورد علاقه شما مانع از آن شوند که به کارهای کمتر خوشایند، اما مهم بپردازید.
تعهدی را بدهید که عملی باشد.
تمرین کنید و پروژه های بزرگ را به اجزاء کوچکتر تقسیم کنید و بعد همه تلاشتان را بکنید که کارتان انجام شود.
وقتی پروژه ای را انجام می دهید، توجه کنید که به چه چیزهایی نیاز دارید.
برای خودتان کار کنید، زیرا ممکن است فرد گرا و سرکش باشید.
از در گیر شدن در روابط جدید خودداری ورزید. وقتی صرف کنید و دیگران را بشناسید.
به این توجه کنید که با حرفتان روی دیگران چه تاثیری بر جای می گذارید.
تا زمانی که از شما درخواست کمک نشده، پیشنهاد کمک ندهید.
سریع ازدواج نکنید. به خود فرصتی بدهید تا قدری مسن تر شوید.
به خلاقیتها، خوش بینی ها، فرد گرایی، پشتکار، خود به خودی، ادراکی بودن، کنجکاوی، ابراز کننده بودن، دوستانه بودن و سازگاری خود بها بدهید.
رمز موفقیت یک ENFP اولویت بندی، توجه کردن و پیگیری است.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfp انجمن گفتگو enfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfp
40