دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط ضعف كاری enfp

نقاط ضعف كاری enfp


عدم علاقه به انجام كارهای تكراری و روشهای سنتی
كسل و بی علاقه شدن مكرر آنها به خصوص در صورت نبودن شرایط خلاقانه
عدم تمایل به پیروی از ساختارها
عدم تحمل افراد غیر منعطف در محیط كار
عدم تحمل افراد غیر خلاق
نداشتن نظم و ترتیب كافی در انجام امور

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfp انجمن گفتگو enfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfp
37