دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری enfp

نقاط قوت كاری enfp


داشتن علاقه زیاد و توان یادگیری سریع مطالب مورد علاقه
ریسک پذیر بودن، آزمایش چیزهای جدید و غلبه بر موانع موجود
داشتن دید کلی و جامع نسبت به مسائل و امور
تمایل به اندیشیدن خارج از چارچوب های تعریف شده
مهارتهای ارتباطی عالی و توانایی ترغیب و تشویق دیگران
اطلاع یافتن سریع از خواسته ها و نیازهای دیگران
سازگاری و انعطاف پذیری
توانایی تغییر رویه ها و دستورالعمل ها

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfp انجمن گفتگو enfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfp
36