دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار enfp

در محل کار enfp


در رسیدگی به جزئیات حتی در زمینه های مالی بی علاقه هستند.
به دنبال تنوع و چالش هستند. پیوسته در این فکرند که روشی تخیلی را برای انجام کارهایشان انتخاب کنند.
می توانند رهبرانی با جذبه و الهام بخش باشند. آنها با انرژی و پشتکار خود به دیگران انگیزه می دهند.
دوست دارند با اشخاص خلاق و پر انرژی کار کنند.
برای آنها شروع کردن کار از تمام کردن آن اهمیت بیشتری دارد.
وقتی درگیر پروژه خود می شوند زمان و نیازهای جسمانی خود را فراموش می کنند.
می توانند روی پای خود بایستند و فکر کنند.
در بسیاری از زمینه ها با استعداد هستند، اما در کم کردن حیطه توجه خود با دشواری روبرو می شوند.
تحت تاثیر جزئیات کلافه می شوند. ترجیح می دهند شخص دیگری به جزئیات رسیدگی کند.
دوست دارند با سرعت خود کار کنند. می خواهند نظارت بر کار آنان، کمترین مقدار ممکن باشد.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfp انجمن گفتگو enfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfp
35