دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

روابط با دیگران enfp

روابط با دیگران enfp


می توانند پیوسته در اندیشه محبت و دوستی باشند.
برایشان مهم است که دیگران در چه شرایطی قرار دارند.
می توانند بلافاصله با دیگران روابط موثر بر قرار کنند.
می توانند توجه خود را به شخص دیگری جلب کنند و کاری کنند که دیگران احساس کنند بی قید شرط دوست داشتنی هستند.
همسر خود را آرمان سازی می کنند. آنها همیشه درگیر و یا عاشق هستند.
برای آزادی و استقلال بهای فراوانی قائلند.
دوست دارند احساسات خود را بیان کنند.
می خواهند خاص باشند. مترصد دریافت تایید و تصدیق از کسانی هستند که برایشان مهم اند.
می توانند جذاب و جلب کننده باشند.
با دیگران با گرمی و محبت برخورد می کنند.
می توانند به شدت با پشتکار، مثبت و خوشبین باشند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfp انجمن گفتگو enfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfp
34