دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی enfp

صفات کلیدی enfp

وکیل
مشاور
مصلح اجتماعی
پرشور و اشتیاق
دارای قوه تخیل قوی
خلاق
با انگیزه
سازگار
انعطاف پذیر
با نشاط
خونگرم
احساساتی
حساس
خوشبین
خوشرو
خوش صحبت
اجتماعی
خوش مشرب
مردم دار
همدل
کنجکاو
کاردان
علاقمند به پیشرفت دیگران
مشتاق
مطمئن
صریح
بروز دهنده احساسات و هیجانات خود
مستقل
ارزش گرا
درون نگر
مثبت نگر
آینده نگر
کمال گرا
رهبر
کاریزماتیک
امیدبخش
پرانرژی
انرژی دهنده
الهام بخش
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfp انجمن گفتگو enfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfp
31