دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری entj

نقاط قوت كاری entj


توانایی حل خلاق مسائل
توانایی مدیریتی سطح بالا
درک مسائل پیچیده
توانایی دیدن همه امکانات و احتمالات موجود
میل و انگیزه زیاد برای موفق شدن
اخلاق کاری قوی و تعریف معیارهای سطح بالا
توانایی ایجاد سیستمها و الگوها برای رسیدن به اهداف
شجاعت شروع کار و حرکت به سوی هدف
تصمیم گیری منطقی
راحت بودن با تکنولوژی

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی entj انجمن گفتگو entj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی entj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجentj
26