دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار entj

در محل کار entj


دوست دارند مسؤول باشند، اغلب مشاغل سرپرستی، مدیریت و رهبری را بر عهده دارند. آنها مایل هستند که مسؤول بهره برداری از توانایی های ویژه خود باشند.
ENTJها برای رهبری و بنیان نهادن سازمانها بسیار مناسب بوده و رهبرانی موفق هستند.
موانع را به عنوان چالش در نظر می گیرند. آنها این توانایی را دارند که مشکلات سازمان را آشکارا شناسایی کرده و راه حل هایی ابتکاری برای کوتاه مدت یا بلند مدت، بسته به نیاز سازمان ارائه کنند.
برای رسیدن به اهدافشان به روشهای استراتژیک توجه می کنند.
حقایق و استراتژیها را از قبل سازماندهی می کنند و دوست دارند که کارهایشان زودتر از زمان مقرر تمام شود.
عدم کارایی را دوست ندارند، از نداشتن قاطعیت و صلاحیت بیزارند.
رقابت جو هستند. اغلب معتاد به کار می باشند.
دوست دارند با اشخاص قوی، مستقل و نتیجه گرا کار کنند.
بدون وجود دلیل منطقی تسلیم نمی شوند.
دوست دارند عهده دار امور و تصمیم گیرنده باشند. مایل نیستند از دیگران دستورالعمل و راهنمایی بگیرند، مگر آن که آن شخص از دانش و صلاحیت بیشتری برخوردار باشد.
برای مسائل راه حلهای منطقی ارائه می دهند. دوست دارند با دستورالعملها و راهنماییهای روشن و واضح کار کنند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی entj انجمن گفتگو entj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی entj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجentj
25