دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

روابط با دیگران entj

روابط با دیگران entj


صادق، صریح و رک هستند. آنها تعهداتی دارند و صریحا از این تعهدات حرف می زنند.
اشخاصی را که به آنها علاقه مندند تشویق می کنند که به شکلی که در نظر آنها از همه مناسب تر است فعالیت کنند.
با شور و اشتیاق زندگی می کنند.
خوش خلق و خوی و در مواقعی جدی هستند.
از روابط به عنوان فرصت مناسبی برای یادگیری استفاده می کنند.
به حیثیت و موقعیت بها می دهند. بعضی از آنها دوست دارند شریک زندگی ای داشته باشند که آنها را در رسیدن به هدفهای زندگی شان یاری دهد.
به همسری احتیاج دارند که خود مختار بوده و از عزت نفس خوبی برخوردار باشد.
وقتی کاری مطابق میل آنها انجام نمی شود، صبر و شکیبایی خود را از دست می دهند.
می توانند مرعوب کننده، صریح و مستقیم باشند.
می توانند جنبه های ملایم خود را پنهان کنند تا خشن و زبر به نظر برسند.
در شرایط استرس و فشار با خود و با دیگران رفتاری پرخاش کننده دارند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی entj انجمن گفتگو entj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی entj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجentj
24