دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی entj

صفات کلیدی entj

رئیس
تمایل به رهبری
ژنرال
اجرا کننده
رهبر
مصمم
قاطع
استراتژیست
منطقی
متفكر
منظم
ساخت یافته
مطمئن به خود
تحلیلگر
سختکوش
رک و صریح
آینده نگر
کارآمد
با کفایت
پرشور و اشتیاق
کنجکاو
هدایتگر
اجتماعی
پوست کلفت
بی احساس
اهل رقابت
هدف گرا
هدفمند
نتیجه گرا
عاقل
روشنفکر
جاه طلب
مطمئن
صریح
بروز دهنده احساسات و هیجانات خود
مسئولیت پذیر
خلاق
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی entj انجمن گفتگو entj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی entj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجentj
21