دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط ضعف كاری entp

نقاط ضعف كاری entp


عدم تحمل شرایط ساختار یافته
عدم علاقه به پروژه های ساده و غیر پیچیده
گرایش به خسته و كسل شدن در كار، به خصوص زمانی که بخش جذاب و خلاق آن تمام شده باشد.
عدم علاقه به كارهای تكراری و روشهای سنتی
توجه زیاد به آنچه که امکان پذیر است و عدم توجه به آنچه که انجام آنها مشكل است.
اعتماد به نفس زیاد از حد
دشواری در اولویت بندی و تصمیم گیری
عدم تحمل افراد انعطاف ناپذیر
بی صبری در مقابل افرادی که صلاحیتهای آنان را زیر سوال می برند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی entp انجمن گفتگو entp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی entp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجentp
17