دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط ضعف كاری istp

نقاط ضعف كاری istp


نداشتن دید بلند مدت و عدم تشخیص فرصتها
دشواری در تصمیم گیری صحیح در برخی موارد
عدم علاقه به مقررات و قوانین شدید
بی حوصله شدن سریع
بی علاقگی در سازمان دهی و آمادگی قبلی در کارها
عدم علاقه به نظریه های پیچیده و انتزاعی
عدم توجه به احساسات دیگران
علاقمند به ارتباطات كلامی
دشواری در انجام كارها در موعد مقرر

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istp انجمن گفتگو istp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistp
167