دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری istp

نقاط قوت كاری istp


قدرت مشاهده فراوان و حافظه بسیار قوی
توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی
توانایی کار بهتر با وظایف تعریف شده و محصولات ملموس
توانایی زیاد در کار با دست
توانایی کار به تنهایی یا در کنار افراد مورد احترامشان
توانایی نظم دهی به داده های اطلاعاتی
انعطاف پذیری خوب
توجه به واقعیات و داشتن عقل و منطق در کارها
توانایی استفاده درست از امکانات موجود
ریسک پذیری

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istp انجمن گفتگو istp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistp
166