دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

روابط با دیگران istp

روابط با دیگران istp


نیاز چندانی به صحبت کردن و اجتماعی شدن ندارند. بیشتر ترجیح می دهند با عمل خود و نه صحبت، ارتباط برقرار سازند.
عشق خود را به طور عملی نشان می دهند. آنان با کمک کردن، لطف کردن و حل کردن مسائل دیگران توجه خود را به آنها نشان می دهند.
در برابر الزامات، وظایف یا قول و قرارها مقاومت نشان می دهند.
دوست دارند با اشخاصی صرف وقت کنند که با علایق آنها سهیم باشند و یا به آنان آزادی عمل بدهند که مطابق خواسته های خود عمل کنند.
اغلب تنها هستند، اما با اشخاصی که برای آنها مهم اند، بسیار صمیمی و وفادارند.
می توانند غیر قابل پیش بینی باشند.
ممکن است در زمینه مهارتهای میان فردی با دشواری هایی روبرو باشند.
می توانند انتقاد کننده به نظر برسند، زیرا به منطق و واقعیت ها توجه خاص دارند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istp انجمن گفتگو istp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistp
164