دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی istp

صفات کلیدی istp

سازگار
انعطاف پذیر
بردبار
صبور
صریح
عملگرا
کنجکاو
منطقی
مستقل
فعال
ماجراجو
حلال مشکلات
متکی به خود
تحلیلگر
فنی
بی احساس
ثابت قدم
سخت گیر
واقع بین
هدایتگر
شجاع
نترس
مثبت نگر
چابک
ماهر
هدفمند
نتیجه گرا
ورزشکار
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istp انجمن گفتگو istp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistp
161