دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری intj

نقاط قوت كاری intj


اعتماد به افکار و اندیشه های خود
انگیزه بالا برای رسیدن به صلاحیت و شایستگی
توجه و تمرکز بالا روی موضوعات
توانایی در دیدن و در نظر گرفتن کلیه احتمالات و امکانات
لذت از چالشها و مسائل پیچیده
توان حل مساله و بررسی منطقی و عینی آن
توان رسیدن به هدف با وجود همه موانع و مشکلات
توانایی کار فردی
اخلاق کاری بالا
ایجاد سیستمها و الگوهای لازم برای رسیدن به هدف
مهارتهای سازمانی بالا
راحت بودن با تکنولوژی

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی intj انجمن گفتگو intj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی intj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجintj
156