دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

روابط با دیگران intj

روابط با دیگران intj


محتاط هستند.
بسیار صمیمی و باوفا هستند و بیشتر به روابط سنتی بها می دهند.
محبت خود را تنها به نزدیکان خود نشان می دهند.
به معاشرتهای دو نفری علاقمندند.
به تیپهای معاشرتی علاقمندند تا کمی از حالت جدی خود بیرون آیند.
به تبادل نظر و تبادل افکار علاقمندند.
از صحبتهای خودمانی خوششان نمی آید. آنها دوست دارند از هر کاری که می کنند مطلبی بیاموزند.
نسبت به رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتن حساس هستند، اما رنجش خود را از دیگران پنهان می دارند. نمی خواهند کسی از آسیب پذیری آنها مطلع شود.
جذب و شیفته کارشان هستند و ممکن است به روابط خود بهای لازم را ندهند.
ممکن است روی نظرهای خود سماجت به خرج دهند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی intj انجمن گفتگو intj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی intj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجintj
154