دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط ضعف كاری isfj

نقاط ضعف كاری isfj


بی میلی در قبول ایده های جدید و نو
عدم تمایل به تغییر در رویه ها
توجه به زمان حال و بی توجهی به آینده
دشواری در پذیرش انتقاد
عدم انعطاف پذیری کافی
علاقمندی به قبول مسؤولیت فراوان و بیش از اندازه
گرایش به مایوس شدن اگر احساس کنند که دیگر مورد نیاز نیستند

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfj انجمن گفتگو isfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfj
137